ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Πρόταση για Προγραμματισμό δράσης του συλλόγουΑ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Ε.Φ.Ε.Κ. Αθήνας, ιδρυθείσα το 1949, ως εκπρόσωπος των Ελλήνων Κυπρίων φοιτητών στη μητρόπολη του ελληνισμού, οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση του εθνικού μας προβλήματος αλλά και των προβλημάτων που ταλανίζουν τους φοιτητές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιφυλάξει σημαντικές αλλαγές για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ως εκ τούτου η Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ. προτείνει τα εξής: 

·      Είναι επιβεβλημένη η επανατοποθέτηση του Κυπριακού στις σωστές του βάσεις ως πρόβλημα παράνομης εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής και κατά συνέπεια απαγκίστρωση και απεγκλωβισμός της Ελληνικής πλευράς από τις Συμφωνίες των συναντήσεων Υψηλού Επιπέδου, το 1977 και 1979(οι οποίες άλλωστε καταργήθηκαν από την τουρκική πλευρά με τη σύσταση του ψευδοκράτους το 1983), τις αποφάσεις του Εθνικού συμβουλίου(1989,1996) καθώς και από την συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Συμφωνίες οι οποίες μας κρατούν ομήρους σε μια λύση ρατσιστική, δυσλειτουργική, και άδικη εντός των πλαισίων της Δ/Ζ Δ/Κ Ομοσπονδίας, η οποία απορρίπτεται από τη συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού βάσει του δημοψηφίσματος του 2004.
·      Πύκνωση των προσπαθειών πανεθνικής συνεννόησης μεταξύ κυπριακής και ελλαδικής κυβέρνησης σε εθνικό, σε περιφερειακό(κυρίως Ε.Ε.) και σε διεθνές επίπεδο. Πέραν τούτου ο απόδημος Ελληνισμός πρέπει να συστρατευθεί για την διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος.
·      Επιβάλλεται η Σύζευξη Ελλάδος – Κύπρου σε όλους τους τομείς(οικονομία, άμυνα, ΑΟΖ, παιδεία, πολιτισμός,). Ελλάδα και Κύπρος στα πλαίσια του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος οφείλουν να αναβαθμίσουν την γεωπολιτική τους παρουσία στη ΝΑ Μεσόγειο με ανάδειξη του Ε.Α.Δ. σε ασπίδα όχι μόνο κατά του τουρκικού επεκτατισμού αλλά και των ΝΑ συνόρων της Ε.Ε.
·      Κατά την άποψη μας είναι απαράδεκτη η ανοχή της κυβέρνησης της Κ.Δ. στην ανεξέλεγκτη μετάβαση των νόμιμων πολιτών της στο κατεχόμενο τμήμα της, διότι, α) αναζωογονείται οικονομικά το παράνομο καθεστώς που αξιοποιείται από τον τουρκικό στρατό κατοχής, β) αναγνωρίζεται άμεσα η κυριαρχία των κατοχικών αρχών μέσω της «έγκρισης» τους για μετάβαση στο βόρειο τμήμα, γ) το ψευδοκράτος απολαμβάνει πολιτικά οφέλη προβάλλοντας προς τρίτους τις δήθεν καλές προθέσεις της, ενώ ταυτόχρονα εμμέσως προάγει την αναγνώριση των πολιτειακών της δομών (αστυνομία, δικαστήρια, ασφάλειες αυτοκινήτων). Η τουριστικοποίηση του κυπριακού προβλήματος οδηγεί υποσυνείδητα στην αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής, προκαλώντας τα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων της Κύπρου.      
·      Άρση του καθεστώτος των διακοινοτικών συνομιλιών. Είναι απαράδεκτο ο πρόεδρος της Κ.Δ. καθώς και ολόκληρη η πολιτική ηγεσία να συνδιαλέγονται με τα παράνομα θεσμικά πρόσωπα του παράνομου κατοχικού καθεστώτος (π.χ. Χριστόφιας – Έρογλου, Αναστασιάδης - Έρογλου). Με τον τρόπο αυτό προσδίδουμε υπόσταση στο ψευδοκράτος και με την στάση μας νομιμοποιούμε το παράνομο καθεστώς.
·      Διαφωνούμε με την άποψη περί άρσης της απομόνωσης των τ/κ από την Κ.Δ. και την Ε.Ε. και καταδικάζουμε την συμμόρφωση τους στο κατοχικό καθεστώς. Μόνος υπαίτιος για την επικρατούσα κατάσταση σχετικά με τους τ/κ είναι η Τουρκία (εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή) καθώς και οι ίδιοι αφού ασπάζονται τις τουρκικές θέσεις και επέλεξαν να βρίσκονται υπό την διοίκηση του παράνομου κατοχικού καθεστώτος. Επίσης καταδικάζουμε τη αμέλεια της κυπριακής κυβέρνησης που επιτρέπει την παράνομη παροχή εργασιακών ευκαιριών από εργοδότες, χωρίς την επίσημη κατοχύρωση τους από την Κυπριακή Δημοκρατία (αφού οι τ/κ εργάτες εμμένουν στην «τουρκοκυπριακή υπηκοότητα») και στην παροχή κυπριακής υπηκοότητας στους τ/κ, ενόσω αυτοί διαμένουν στο κατεχόμενο τμήμα της Δημοκρατίας, διότι ανάγονται σε πολίτες «διπλής υπηκοότητας» (της νόμιμης κυπριακής και της παράνομης τουρκοκυπριακής) απολαμβάνοντας τα οφέλη της Κ.Δ. και ταυτόχρονα ενισχύοντας το ψευδοκράτος.
·      Αντί αυτού, οι τ/κ που πραγματικά θέλουν να ξεφύγουν από την απομόνωση και να καταστούν νόμιμοι Κύπριοι πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία όπως α)επανένταξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία με εγγύηση της ασφάλειας των δικαιωμάτων τους ως μειονότητα όπως κατοχυρώνονται από το Διεθνές Δίκαιο, β) παροχή ταυτότητας της Κ.Δ. ως η μόνη νόμιμη και ισχύουσα ταυτότητα καθώς και από-αναγνώριση του ψευδοκράτους εκ μέρους τους, γ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους ως πολίτες(π.χ. φορολογία) και δ) απαγόρευση της μετάβασης τους, όπως και σε κάθε άλλο Κύπριο πολίτη, στα κατεχόμενα. Παρ’ όλα αυτά, από τη μέχρι τώρα στάση των τ/κ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να από-αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος και ότι τάσσονται υπέρ του Τουρκικού επεκτατισμού. Έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει στο όνομα της άρσης της απομόνωσης να παραχωρεί δικαιώματα στους τ/κ που τελικά οδηγούν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους.
·      Αποτροπή της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, η οποία εκτός του ότι αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της διαδικασίας ένταξης (εφαρμογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέματα οικονομίας, εκδημοκρατισμού, περιβαλλοντικά θέματα και μειονοτικά ζητήματα). Ελλαδική και Κυπριακή κυβέρνηση επιβάλλεται να αξιοποιήσουν εφ’ όσον είναι κράτη μέλη της Ε.Ε. το δικαίωμα της αρνησικυρίας ως μοχλό πίεσης της Τουρκίας για το Κυπριακό.
·      Η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ε.Ε., επικαλούμενη τους νόμους και τις αρχές της Ε.Ε. και δημιουργώντας διακρατικές συμμαχίες, πρέπει να μετατοπίσει το κυπριακό πρόβλημα σε πρόβλημα μεταξύ Ευρώπης-Τουρκίας. Με αυτό τον τρόπο θα αναγκαστεί η Τουρκία να αναγνώριση την Κυπριακή Δημοκρατία με επακόλουθο την από-αναγνώριση του ψευδοκράτους ως νομική υπόσταση. Έτσι η ίδια κρίνετε υπεύθυνη για την παράνομη εισβολή και κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους.
·      Κατά συνέπεια οι συνομιλίες για τη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, πρέπει να διεξάγονται μεταξύ της Κ.Δ. και της Τουρκίας με την ενίσχυση της Ελλάδος και της Ε.Ε. για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο (βάση των συνομιλιών πρέπει να θεωρηθούν οι αποφάσεις των τεσσάρων διακρατικών προσφυγών της Κ.Δ. στο Ε.Δ.Α.Δ. και των ατομικών προσφυγών πολλών Ελληνοκυπρίων, που καθιστούν την Τουρκία παράνομη κατοχική δύναμη στην Κύπρο.
·      Αξιοποίηση των πρόσφατων συμφωνιών συμμαχίας με το Ισραήλ για την συνεκμετάλλευση του φυσικού ορυκτού μας πλούτου, κάτι το οποίο θα ισχυροποιήσει περεταίρω την θέση μας έναντι της Τουρκίας. Πέρα της ορθής επαναλειτουργίας του ΕΑΔ, η αμυντική συνεργασία με την υπερδύναμη του Ισραήλ, επιβάλλεται για την ενδυνάμωση της αμυντικής μας γραμμής.
·      Προώθηση εκ μέρους της κυβέρνησης αποφασιστικής πολιτικής για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων της Κύπρου (δικαίωμα εκπαίδευσης, σεβασμός στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας), σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
·      Αξιοποίηση της ιδιότητας της Κ.Δ. ως κράτος μέλος της Ε.Ε. και εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο έδαφος των Βρετανικών βάσεων, όπου το σημερινό καθεστώς είναι αντίθετο με τις αρχές και τις πρόνοιες της Ε.Ε.
·      Απαιτούμε την επιστροφή ΟΛΩΝ των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες, την εκδίωξη των εποίκων ως εγκληματίες πολέμου, την αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων, την ελευθερία της ιδιοκτησίας, εγκατάστασης και διακίνησης για όλους τους πολίτες και την εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων.
·      Επιβάλλεται πανεθνική πολιτική Ελλάδος Κύπρου σχετικά με τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έως ότου αποτραπεί η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και να γίνονται συνεχή βήματα ώστε να μην ξεχαστούν οι αλύτρωτες πατρίδες του Ελληνισμού.
·      Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε όνομα σύνθετο η μη που να αναφέρεται στα Σκόπια σαν Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική.
·      Επιβάλλεται η απομάκρυνση του Τουρκικού Προξενείου από την Θράκη και καταδικάζεται η προσπάθεια από την τουρκική πλευρά για τουρκοποίηση της  Ελληνικής Μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη.
·      Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι απαιτούμε την πλήρη εξιχνίαση για τα αίτια που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία της 11ης Ιουλίου στο Μαρί και την τιμωρία όσων εμπλέκονται στην εγκληματική διαχείριση του όλου θέματος από την πρώτη μέρα που κατασχέθηκαν τα μοιραία φορτία μέχρι την έκρηξη.
·      Η αυτοδιάθεση των λαών αποτελεί πρόνοια του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και απαράγραφο δικαίωμα κάθε λαού. Θεωρούμε απάνθρωπη και άδικη τη στέρηση του εν λόγω δικαιώματος από τον κυπριακό Ελληνισμό, αλλά και από οποιονδήποτε άλλον.
·      Σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι κατανοητό οι πολίτες να κληθούν να πληρώσουν κάποιο κόστος. Είναι αδιανόητο όμως την νύφη να πληρώνουν οι ευπαθείς ομάδες  όπως οι φοιτητές και οι πολύτεκνοι ενώ οι βαφτισμένοι ως πολιτικοί πρόσφυγες λαθρομετανάστες να λαμβάνουν κανονικά τα υπέρογκα επιδόματα τους, εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών. Οι μουσουλμάνοι στην πλειοψηφία τους λήπτες επιδόματος πολιτικού πρόσφυγα αποδεδειγμένα έρχονται στις ελεύθερες από τα κατεχόμενα με τις ευλογίες και τις προτροπές της Άγκυρας.
·      Εκφράζουμε την αγανάκτηση μας με την επαίσχυντη διαχείριση της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο που οδήγησε το νησί μας στην οικονομική εξαθλίωση. Απαιτούμε όπως εντοπισθούν οι υπεύθυνοι που οδήγησαν την χώρα σε αυτή την κατάσταση και οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Θεωρούμε δεδομένο ότι όσοι κρύβονται πίσω από το σκάνδαλο φυγής κεφαλαίων πριν από την απόφαση της 16ης Μαρτίου, μαζί με τους πληροφοριοδότες τους, πρέπει να αποκαλυφθούν αλλά και να τιμωρηθούν.
·      Εκφράζουμε την αμέριστη μας συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τον δοκιμαζόμενο Ελληνικό Λαό τόσο στην Κύπρο όσο και στην μητροπολιτική Ελλάδα, μετά και τα τελευταία σκληρά οικονομικά μέτρα του μνημονίου-θανάτου. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στους συμπατριώτες μας, με οποιοδήποτε τρόπο.

Β. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ
Διαπιστώνουμε ότι τα φοιτητικά προβλήματα δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης σοβαρής πρωτοβουλίας από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την επίλυση τους, κάτι που επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους έναντι των φοιτητών και να προβούν στην επίλυση των ζητημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

·      Διεκδικούμε επέκταση της δωρεάν σίτισης για όλους τους Κύπριους φοιτητές.
·      Καταδικάζουμε την πρόσφατη μείωση του ποσού της φοιτητικής χορηγίας από τα κόμματα της Βουλής και διεκδικούμε την αύξηση του, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες
·      Διεκδικούμε την επιχορήγηση και στους ν+2 φοιτητές
·      Εισηγούμαστε την αγορά διαμερισμάτων από την κυβέρνηση τα οποία θα παραχωρούνται έναντι χαμηλού ενοικίου στους φοιτητές
·      Βλέποντας χρόνο με τον χρόνο τα αεροπορικά ναύλα αδικαιολόγητα να αυξάνονται συνεχώς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση μείωση τους από τον εθνικό αερομεταφορέα και προτείνουμε τον διάλογο με ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες για εξασφάλιση καλύτερης προσφοράς.
·      Εναντιωνόμαστε στην αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 64ο έτος, κάτι που διογκώνει το πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά σε μας τους νέους επιστήμονες.
·      Συνεχείς επιδίωξη για συναντήσεις και πιέσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργό Παιδείας, Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, Οργανισμό Νεολαίος κτλ.)

Η πολιτεία οφείλει ν’ αυξήσει άμεσα τις κρατικές δαπάνες για την παιδεία και να εξασφαλίσουν επιπλέον κονδύλια από τα κοινοτικά πακέτα στήριξης της Ε.Ε.

Οι προτάσεις και εισηγήσεις μας να περιέλθουν υπ’ όψιν του υπουργού Παιδείας και του προέδρου Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Κ.
Η Ε.Φ.Ε.Κ Αθήνας ως ο εκφραστής της ολότητας των φοιτητών πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και δημοκρατικά πέρα από κομματικές επιρροές με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του φοιτητή.  Η υπερκομματική δράση της Ε.Φ.Ε.Κ είναι επιβεβλημένη καθώς τα κόμματα δε θ’ αντικρίζουν πλέον τους φοιτητές ως «βέβαιες αυριανές ψήφους», αλλά ως ενήμερα και κριτικά μέλη της κοινωνίας.  Οι φοιτητές στα πλαίσια ενός αυτόνομου φοιτητικού συλλόγου, θα αποτελέσουν την μελλοντική κοινωνία. 

Προτείνουμε την άμεση αποχώρηση της Ε.Φ.Ε.Κ Αθήνας από την Π.Ο.Φ.Ε.Ν αφού θεωρούμε αδιανόητο να συμπράττει με το δευτεροβάθμιο όργανο αυτό, τη στιγμή που οι σκοποί και οι αρχές τους δεν συνάδουν.  Είναι απαράδεκτο η Ε.Φ.Ε.Κ Αθήνας να οργανώνει τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της με βάση την Π.Ο.Φ.Ε.Ν και να επιτρέπει την εμπλοκή του οργάνου αυτού, το οποίο στελεχώνεται από έμμισθα κομματικά στελέχη, στις αποφάσεις που λαμβάνει ο σύλλογος. Ως εκ τούτου ζητούμε τη δημιουργία ενός υγιούς δευτεροβάθμιου οργάνου που να στελεχώνεται από φοιτητές και μόνο φοιτητές και να δρα ανεξάρτητα – υπερκομματικά, έξω από τα πλαίσια της ομοσπονδίας και από κομματικούς παρεμβατισμούς.*Η πρόταση μας δεν στηρίχτηκε από καμιά παράταξη και απορρίφθηκε 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας-Πειραιά ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.